<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1841452684712688399\x26blogName\x3dA+I+E+N+B+E+N+I\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/\x26vt\x3d-2435457823126266422', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
YOU ♥ FLY GIRL HOME

wordsWhat?


Click:)


nostalgiaSelamat Hari Guru !
Sunday, May 16, 2010 @ 10:29 AM
0 comment(s) | BOO!

Assalammualaikum dan Salam 1 Malaysia . . .
Disini aien nk mengucapkan Selamat Hari Guru kpd guru2 di seluruh Malaysia . Tanpa anda , siapa lah kami . Kepada guru2 yg tlah mengajar aien dri tadika sehingga laa sekolah menengah , Jasamu amat aien hargai dn sanjungi . kepada mak aien , Cikgu Inson Bt Ismail dan ayah aien , Cikgu Habeni Hajar , kakak aien , Cikgu Nurulhuda dan abg ipar , Cikgu Zulkifle SELAMAT HARI GURU ! mereka lah yg mengajar aien di rumah :) Kepada guru2 aien ,

"Saya minta maaf jika ada tersalah bahasa , tersilap kata . Saya akan cuba memperbaikinya . Klau saya tak siapkan kerja sekolah , saya minta maaf , huhu"


Sebelum aien mengundur diri ( cewaahh ) , sekali lagi aien nk ucapkan . . "SELAMAT HARI GURU !"

:2::2::2:

© Copyright 2011-2012 A I E N B E N I. All rights reserved.
Simplicity template. Powered by Blogger.