<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1841452684712688399\x26blogName\x3dA+I+E+N+B+E+N+I\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/\x26vt\x3d-2435457823126266422', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
YOU ♥ FLY GIRL HOME

wordsWhat?


Click:)


nostalgiaTijah ohh Tijahh
Wednesday, October 6, 2010 @ 12:41 AM
0 comment(s) | BOO!

Assalammualaikum

YAY ! Akhirnya terasa jugak bibit-bibit kasih sayangku terhadapmu blog . Hahahha , jiwang tak jiwang tak ? :P Oke , sekarang telah masuknya waktu malam buta dengan mataku yang sangat SEPET yang ingin membuat entry tentang Tijah ohh Tijahh xD LOL

Nampaknya korang sangat suka akan nama Tijah , jadi baik aku teruskan
*whatthemotif? Haritu punya haritu punya aku tak ingat , aku terjumpa satu surat CINTA ABADI dekat Facebook , hehe . Apalagi dengan pantas dan furiusnya aku baca surat cinta tu . Pastu aku baca la sampai habis -,-

Bangang punya Tijaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Marilah baca wahai kawan-kawanku semuaa . Tapi siapa yang dah baca tu , sila la baca lagi xD Kalau baca berjuta-juta kali pong tak kan muncul rasa bosan kau tu , KAHKAHKAH .

I love you Tijah

Amacam ? Korang sayang tak dekat Tijahh tu kalau korang jadi boyfriend dia ? Kalau ai , ai nak culik Tijah tu bawak masuk dalam bonet kereta pastu jual kereta tu kat kedai besi buruk :D

P/S : Hari ini birthday Epel , abang Ainis de gile xD Selamat masuk ke alam tua Epel ! :D

Labels: , , ,


© Copyright 2011-2012 A I E N B E N I. All rights reserved.
Simplicity template. Powered by Blogger.