<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1841452684712688399\x26blogName\x3dA+I+E+N+B+E+N+I\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/\x26vt\x3d-2435457823126266422', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
YOU ♥ FLY GIRL HOME

wordsWhat?


Click:)


nostalgiaBurung hantu
Friday, October 8, 2010 @ 10:59 PM
2 comment(s) | BOO!

Assalammualaikum

Yay ! Hari ni kakak aku ajak tengok wayang setelah aku memujuk rayu dengan penuh tragis lagi sadis :D Whahaha . Aku , kakak aku and lagi sorang kawan dia , kami tengok dekat Jusco Bukit Raja , hehe .

Mungkin ada yang dah tengok atau belum , tapi memang smart la cerita ni , adoi aku berasa begitu jeles lak dengan director dia , sangat jeles dengan kepandaiannyaa (T_T) Bila la plak aku boleh mengarah sebuah filem ni , bilaaaaaa ? Oke , berhenti untuk poyo .

Legend of The Guardians : The Owls of Ga'hoole

Kitorang tengok petang tadi , tapi tengok wayang petang-petang tak best , hehe tengok memalam buta yang buta best xD Ni pulak watak-wataknya , owl paling aku suka adik dia yang paling kecik , muka dia macam Amani kakak aku cakap :D

Gamba bawah yang first tu adik die , comeeeel >~<

Antara 1001 scene yang smart (T_T) *jeles

P/S : Cerita ni mula start ditayangkan aku tak tau , janji tengok xD Sory la den tak dapek cerita sinopsis cerita ni , eden sangat pemalas tahap dewa :D Byee

Labels: , , ,


© Copyright 2011-2012 A I E N B E N I. All rights reserved.
Simplicity template. Powered by Blogger.