<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1841452684712688399\x26blogName\x3dA+I+E+N+B+E+N+I\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aienbeni.blogspot.com/\x26vt\x3d-2435457823126266422', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
YOU ♥ FLY GIRL HOME

wordsWhat?


Click:)


nostalgiaMari memasak :D
Saturday, October 9, 2010 @ 4:04 PM
12 comment(s) | BOO!

Assalammualaikum

Mesti korang terkejut apabila mengetahui seorang budak yang pemalas lagi poyo *sikit memasak makanan bukan kegemarannya pada hari yang penuh berbahagia ini iaitu hari Sabtu bersamaan 1 Zulkaedah 1431 . Uwaaahh , aku malas nak masaaak (T_T)

Hari ni aku masak sayur kangkung a k a SAYUR -.- sama je la . Tadi mak aku suruh la aku masak sebab nak suruh aku belajar masak sendiri . Muahaha , then dengan pantasnya otak aku yang penuh dengan benda-benda suci ni *watde? memikirkan alasan yang hendak diberi (T_T) aku katalah taktau nak masak , mak tunjukkan lah xD

Pastu mak aku tunjuk dengan mmenggunakan *kata-kata (T_T) Huwaaa , nasib baik bahan-bahan dia sikit jer , adoi . Then dengan terketar-ketarnya *poyos aku pergi dapur memulakan misi untuk tumis bawang xD Abes terpercik minyak kena tangan i yang tak berapa nak putih ni , hehe . Dan aku pun meneruskan perjuangan hingga ketangga kejayaan - SIAP !

Dalam kuali >:D

Mangkuk dalam >:)

MUAHAHA , aku tak tau la rasanya macam mana xD Harap tak masinnnnn . Kangkung ohh kangkung~ Byee

Labels: , , , ,


© Copyright 2011-2012 A I E N B E N I. All rights reserved.
Simplicity template. Powered by Blogger.